0216 510 77 70 / 71

DF ITS-90 Standart Platinyum Rezistans Termometre SPRT

Uzun yıllar boyunca kullanılmadığımız, ekonomik, yüksek hassasiyette ölçüm yapan SPRT sıcaklık sensörlerini ürün gamımıza eklemiş bulunmaktayız. 3-4 mili Kelvin belirsizlik ile ölçüm yapabilen ürünler UME veya TSE sıcaklık kalibrasyonu laboratuvarlarında istenilen değer aralıklarına göre sabit nokta kalibrasyonu uygulanarak teslim edilebilir. Kalibrasyon işlemleri ILAC/TURKAK akredite laboratuvarlarda gerçekleştirilmektedir. Teklif proje ihtiyacına özel olarak hazırlanır ve tasarlanır.

Uluslararası Ağırlık ve Ölçü Komitesi Termometri Danışma Kurulu tarafından yayınlanan 1990 Uluslararası Sıcaklık Ölçeği, Kelvin ve Celsius sıcaklık ölçeklerinde ölçüm yapmak için bir ekipman kalibrasyon standardıdır.

ITS-90, hepsi on dört saf kimyasal elementin ve bir bileşiğin (su) çeşitli termodinamik denge hallerinin tanımlanmış noktalarındaki değerler kullanır. Tanımlanan noktaların çoğu bir faz geçişine dayanır; özellikle saf bir kimyasal elementin erime / donma noktasıdır. Bununla birlikte, en derin kriyojenik noktalar sadece helyum ve izotoplarının buhar basıncı / sıcaklık ilişkisine dayanırken, soğuk noktalarının geri kalanı (oda sıcaklığından düşük olanlar) üçlü noktalara dayanmaktadır. Diğer tanımlayıcı noktalara örnekler, hidrojenin üçlü noktası (-259.3467 ° C) ve alüminyumun donma noktasıdır (660.323 ° C).

ITS-90'a göre kalibre edilen termometreler, tanımlanan noktaları arasında enterpolasyon yapmak için karmaşık matematiksel formüller kullanır. ITS-90, laboratuvardan laboratuvara tekrar üretilebilirliği sağlamak için değişkenler üzerinde titiz bir kontrol sağlar. Örneğin, atmosfer basıncının çeşitli erime noktaları üzerindeki küçük etkisi telafi edilir (karşılaşılması muhtemel farklı yüksekliklerde ve barometrik basınçlarda tipik olarak yarım milikelvinden fazla olmayan bir etki). Standart, sıcaklık probunun numuneye ne kadar derinden daldırılmasından kaynaklanacak basınç etkisinide telafi eder.

Viyana Standart Ortalama Okyanus Suyunun (VSMOW) üçlü noktası - kullanılan kalibrasyon standardından bağımsız olarak - mutlak hassasiyetle bilinir, çünkü hem Kelvin hem de Santigrat ölçeklerinin tanımları kısmen bu noktaya dayanan uluslararası anlaşma ile sabitlenir.

Periyodik Muayene Başvurusu Nasıl Yapılır
Şikayet Muayene Dilekçesi Talep Formu