0216 510 77 70 / 71

Sık Sorulan Sorular

Isı sayacı konut, işyeri, sera, endüstriyel tesis ve benzeri alanların ısıtmasından harcanan enerjinin hesaplanması ve faturalandırması için kullanılan ölçü aletidir. 

Isı sayacı çalışma prensibi, gerçekleşen ısı transferi sırasında kullanılan akışkan hacmini ve akışkanın sıcaklık farkını ölçmek ve ısı enerjisini hesaplamaktır. 

Ölçüm sırasında debimetre (Mekanik, Ultrasonik vb.) ile akışkan hacmi, sıcaklık sensör çifti (Pt1000, Pt500, Pt100) ile de sıcaklık farkı ölçümlenir. Isı sayacı; merkezi ısıtma, bölgesel ısıtma ve ısı istasyonu uygulamalarında bağımsız bölüm kullanıcılarının ödeyecekleri tutarları belirlemek için kullanılmaktadır.

 

Isı sayacı Avrupa Birliği Ölçü Aletleri Yönetmeliğine (MID) bağlı (Açıklama :Elektrik, Gaz ve Su Sayaçlarının bağlı olduğu yönetmelik) ve ülkemizde Ölçüler ve Ayar Kanununa tabi olup hatalı kullanımı cezaya tabi olan ve termodinamik kurallar çerçevesinde ölçüm yapan, ısıtma hattına monte edilen bir ölçü aletidir. Pay Ölçer ise Almanya’nın yerel yönetmeliklerine tabiidir ve ülkemizde kanunen bir cezai yaptırımı olmayan, deneyimsel algortimalar ile monte edildiği kalorifer peteğinin tipine göre atanan deneyimsel katsayılar sonucunda veriler oluşturarak kıyaslama ve oranlama yöntemi ile enerji gideri hesaplayan cihazlardır.

Isı Sayacı Periyodik Muayene Başvuruları her yılın 01 Ocak -28 Şubat arasında Isı Sayacı Servis Yetki belgesine sahip bir muayene kuruluşuna başvurularak gerçekleştirilir. 

Son günün tatil gününe denk gelmesi durumunda sonraki ilk iş günü son gün olarak kabul edilir.

 

Sayaçların Muayene işlemlerinin başvuru yapılan yılın son gününe kadar Yetkili Muayene Kuruluşları tarafından tamamlanması gerekmektedir.

 

Isı sayaçlarının muayene işlemlerinden sırası ile Bina Yönetim Kurulu, Bina Yöneticisi ve Bina Sahibi sorumludur.

Isı sayaçları Bağımsız Bölümlerin demirbaşları olarak değerlendirilip ilgili bağımsız bölüm, daire sahibine aittir.

5 yılını doldurmuş tüm ısı sayaçlarının periyodik muayene işlemine girmesi gerekmektedir. Sayaçların üretim yılı aydan bağımsız olacak şekilde ilk yıl kabul edilir ve hesaplama buna göre yapılır. Örnek olarak 2016 yılı üretimi olan bir sayacın,  2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 de dahil olmak üzere 5 yıllık damga geçerlilik süresi vardır. 2021 yılı başında bu sayaç için periyodik muayene başvurusu yapılması gerekir, 2021 yılı sonuna kadar sayacın muayene işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

*  2019 ve 2020 yılı için yönetmeliğe eklenen geçici maddeler kapsamında  damga süresi 5 yılı geçmiş olan  sayaçlar da muayene işlemine   girebilmiştir.

 

Damga süresi dolmuş ısı sayacı kullanımı 3516 ölçü ve ayarlar Kanununa göre damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanımı altında ölçü aleti türü ve kullanıldığı işin niteliğine göre 500 ile 10.000 tl arasında maddi para cezası ile cezalandırılmaktadır. Ayrıca ölçü aletine el koyularak mülkiyeti kamuya geçirilmektedir.

Hayır, ısı sayaçlarının yerinde muayenesi mümkün değildir. Sayaçların bağlı bulundukları hattan sökülüp Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Isı Sayacı Hizmet Yetki Belgesine sahip olan kuruluşlara sevk edilmeleri gerekmektedir. 

 

Bu işlem alanında yeterli deneyime sahip profesyonel ekipler tarafından sağlanmalıdır. Aksi halde sayaçların sökümü esnasında değişmelerine neden olacak düzeyde  zarar görebilmektedirler.

Muayene işlemi sayaçlarınızın söküm işlemini takiben ( 300 adede kadar ) ortalama  10-15 işgünü içerisinde tamamlanmaktadır.

Sayaçlar onaylı test masasına bağlanıp, 3 farklı debi ( su akış şiddeti)  ve sıcaklık farkında teste tabi tutulurlar. 

Test masasının ölçmüş olduğu değer ile sayaçların ölçmüş olduğu değerler karşılaştırılır.

Yapılan bu test sonucunda sayaçların İzin Verilebilir Maksimum Hata Sınırları içinde ölçüm yapıp yapmadıkları değerlendirilir.

İzin Verilebilir Maksimum Hata Sınırları  Avrupa Standardizasyon Komitesi EN 1434-5 , EN1434-1 ve Isı Sayacı Muayene Yönetmeliği kapsamında belirlenmiştir.

 

Servisler üreticilerden almış oldukları onay ile sayaçlar için gerekli olan bakım ve tamir işlemleri de gerçekleştirebilmektedirler.

Sayaçlar yapılan testler sonucunda “GEÇTİ” ya da “ KALDI “ olarak değerlendirilir. Sayacın yapılan testler sonucunda “ GEÇTİ” olarak değerlendirilmesi için 3 farklı debide yapılan test için de İzin Verilebilir Maksimum Hata Sınırları içinde enerji ölçümü yapması gerekmektedir. Herhangi bir debide İzin Verilebilir Maksimum Hata Sınırları dışında ölçüm yaparsa sayaç “ KALDI “ olarak değerlendirilir.

Yapılan muayene sonucunda sayacınız “ KALDI” olarak sonuçlanmışsa bu sayacınızın İzin Verilebilir Maksimum Hata Sınırları içinde ölçüm yapmamasının bir sonucudur. Eğer sayacınızda hata kodu veren bir arıza veya doğru ölçüm yapmasını engelleyecek ( su alma ) gibi bir durum varsa bu sayaçlar arızalı, problemli olarak ayrılır ve iade edilerek sayaç sahibine teslim edilirler. Bu sayaçlardan muayene ücreti de alınmaz.

Bu işlem alanında yeterli deneyime sahip profesyonel ekipler tarafından sağlanmalıdır. Aksi halde sayaçların montajı esnasında değişmelerine neden olacak düzeyde zarar görebilmektedirler.

 

Eğer sayacınızın yapmış olduğu ölçüm ile ilgili şüphe duyuyorsanız bireysel başvuru yapabilirsiniz. Isı Sayacı Şikâyet Muayenesi talebi altında doğru ölçüm yapmadığını düşündüğünüz sayaçların muayene başvurularını sağlayabilirsiniz.

Damga süresi dolmamış ( 5 yılın altında ), damgası kopmamış ve sayaca müdahale edilmemiş her ısı sayacı için Isı Sayacı Şikayet Muayenesi talebinde bulunabilirsiniz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış olan Isı Sayacı Servis Hizmetleri Yetki Belgesine sahip olan kuruluşlara başvurular yapılabilmektedir.

 
  • Servis tarafından gerçekleştirilen şikâyet muayenesinde; herhangi bir tamir, bakım, ayar gerektirmeyen durumlarda alınacak muayene ve damgalama ücreti o yıl belirlenmiş olan periyodik muayene ücretinden fazla olamaz. 

Müracaatın kullanıcı tarafından yapılması durumunda; sayacın doğru veya hatalı çıkmasına bakılmaksızın muayene giderleri kendisine aittir.

Müracaatın kullanıcı dışında diğer bir kimse tarafından yapılması durumunda;

a) Yapılan muayene sonucunda, sayacın doğru çalıştığının tespit edilmesi halinde muayene giderleri müracaat sahibine aittir.

b) Sayacın hatalı çalıştığının tespit edilmesi halinde ise bu ücretler kullanıcıya aittir. Muayene sonucunda sayacın tamir, bakım, ayar gibi işlemlere tabi tutulması veya değişmesi gerekirse bu masraflar yine kullanıcı tarafından karşılanır.

 

Servisler üreticilerden almış oldukları onay ile sayaçlar için gerekli olan bakım ve tamir işlemleri de gerçekleştirebilmektedirler.

Periyodik Muayene Başvurusu Nasıl Yapılır
Şikayet Muayene Dilekçesi Talep Formu