0216 510 77 70 / 71

Mevzuat

ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ

6 Temmuz 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30470Yönetmelik, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 2 nci maddesi kapsamında.​

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü

Yönetmeliğin Amacı

Elektrik, Gaz ve ısı Sayaçlarında Türkiye’de ve Avrupa’da uygulanan muayene zorunluluklarının, ısı sayaçları için de uygulanmasıdır.

  • Sahada 2009 yılından itibaren çalışan ve kontrol edilmeyen ısı sayaçlarının ölçüm doğruluklarını test etmek
  • Ölçüm hataları standartlar tarafından belirlenen sınırların dışında olan Isı Sayaçlarının Değişimini, Kalibrasyonunu veya Tamirini yaptırmak.

Uzun Süreli Sayaç Kullanımlarında;

  • Kireçlenme
  • Yaşlanma
  • Mekanik Etkenler

Bu etkenler nedeni ile cihaz MID EN1434 Standartlarına uygun ölçüm hata sınıfının dışına çıkabilmektedir.

Başvuru Ne Zaman Yapılmalı

Yönetmelik ve Kanuna Göre periyodik muayenenin 5 Yılda bir Yapılması ZORUNLUDUR!

2023 yılı 28 Şubat tarihine kadar dijital başvuruların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı websitesi https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr/HizmetDetay?hizmetId=123B8EAB-F69E-476B-8DB7-8256455E5321 üzerinden yapılması ve muayene işlemlerini 31/12/2023 tarihi sonuna kadar Muayene Kuruluşları tarafından yaptırılması zorunludur. BAŞVURU SÜRESİ SADECE 2 AY’ dır !!!

Muayene kuruluşu 1 Mart – 15 Mart 2023 tarihi arasında almış olduğu başvuruların bildirimini Bakanlığa yapmak zorundadır.

2023 yılında 2018 yılı ve daha önceki yıllara(  29 Aralık 2022 yönetmelik doğrultusunda) ait olan sayaçlar için muayene başvurusu ve muayene işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

2018 yılı üretimli ısı sayaçları için başvurular 1 Ocak 2023’de başlayacak olup başvurular için son tarih ise 28.02.2023’dir.

Sayaçlar planlamaya göre ilgili yıl sonuna kadar muayene edilir.

Mart 1 2023 itibarı ile sonra muayene kuruluşuna yapılacak müracaatların hiçbir şekilde işleme alınması MÜMKÜN DEĞİLDİR. Isı sayacı başına muayene ve damgalama ücreti yeniden değerleme oranı artışı ile 227 TL (KDV hariç) olacaktır. Söküm/Takım vb. maliyetler bu ücrete dahil değildir.​

Örnek : 2018 yılı üretimi olan bir sayacın, 2018, 2019, 2020  2021ve 2022  de dahil olmak üzere 5 yıllık damga geçerlilik süresi vardır. 2023 yılı başında bu sayaç için periyodik muayene başvurusu yapılması gerekir, 2023 yılı sonuna kadar sayacın muayene işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Başvuru zamanını kaçırmış ısı sayaçları damga süresi geçmiş ölçü aleti olarak değerlendirilir ve 7037 ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU madde 15 c bendi kapsamında para cezası verilir  ve ısı sayaçlarına el konulur.

*c) (Değişik:14/2/2019-7164/25 md.) Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş ölçü aletini kullanan kişiye, ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre beşyüz Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bina yönetim kurulunun veya bina yöneticisinin veya bina sahibinin veya ısı dağıtım ve satış şirketinin periyodik muayene müracaatı yapmış olmasına rağmen bağımsız bölüm kullanıcısının sayacı muayene yaptırmak istememesi veya engel olması halinde bu durumun müracaatı yapan kişi tarafından bağımsız iki kişinin de imza ettiği bir tutanakla belgelenmesi durumunda cezai işlem, direkt olarak bağımsız bölüm kullanıcısına uygulanır.

27 Ocak 2022  Tarihli Resmi Gazet Sayı: 31350 Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 2023 yılında damga süresi dolmuş ısı sayaçlarının da periyodik muayenesinin önü açılmıştır. Bu değişiklik ile 2018  yılı ve öncesinde üretilen bütün ısı sayaçlarının periyodik veya stok muayenelerinin yetkili servislerde yaptırılması zorunludur.

Ancak bina yönetim kurulunun veya bina yöneticisinin veya bina sahibinin veya ısı dağıtım ve satış şirketinin periyodik muayene müracaatı yapmış olmasına rağmen bağımsız bölüm kullanıcısının sayacı muayene yaptırmak istememesi veya engel olması halinde bu durumun müracaatı yapan kişi tarafından bağımsız iki kişinin de imza ettiği bir tutanakla belgelenmesi durumunda cezai işlem, direkt olarak bağımsız bölüm kullanıcısına uygulanır.

 

3516 Sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu

29 Haziran 2016 - ÖLÇÜ ALETLERİ YÖNETMELİĞİ(2014/32/AB) BİRİNCİ BÖLÜM

27 Şubat 2019 - ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

14 Aralık 2019 - ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

14 Aralık 2020 – 30470 Sayılı ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ

27 Ocak 2022 ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

29 Aralık 2022 ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRET YÖNETMELİĞİ

 

 

Periyodik Muayene Başvurusu Nasıl Yapılır
Şikayet Muayene Dilekçesi Talep Formu