0216 510 77 70 / 71

Mevzuat

ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ

6 Temmuz 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30470Yönetmelik, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 2 nci maddesi kapsamında.​

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü

Yönetmeliğin Amacı

Elektrik, Gaz ve ısı Sayaçlarında Türkiye’de ve Avrupa’da uygulanan muayene zorunluluklarının, ısı sayaçları için de uygulanmasıdır.

  • Sahada 2009 yılından itibaren çalışan ve kontrol edilmeyen ısı sayaçlarının ölçüm doğruluklarını test etmek
  • Ölçüm hataları standartlar tarafından belirlenen sınırların dışında olan Isı Sayaçlarının Değişimini, Kalibrasyonunu veya Tamirini yaptırmak.

Uzun Süreli Sayaç Kullanımlarında;

  • Kireçlenme
  • Yaşlanma
  • Mekanik Etkenler

Bu etkenler nedeni ile cihaz MID EN1434 Standartlarına uygun ölçüm hata sınıfının dışına çıkabilmektedir.

Başvuru Ne Zaman Yapılmalı

Yönetmelik ve Kanuna Göre periyodik muayenenin 5 Yılda bir Yapılması ZORUNLUDUR!

2021 yılı Şubat ayı sonuna kadar dijital başvuruların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı websitesi https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr/HizmetDetay?hizmetId=123B8EAB-F69E-476B-8DB7-8256455E5321 üzerinden yapılması ve muayene işlemlerini 31/12/2021 tarihi sonuna kadar Muayene Kuruluşları tarafından yaptırılması zorunludur. BAŞVURU SÜRESİ SADECE 2 AY !!!

Muayene kuruluşu 1 Mart – 15 Mart 2020 tarihi arasında almış olduğu başvuruların bildirimini Bakanlığa yapmak zorundadır.

Sayaçlar planlamaya göre ilgili yıl sonuna kadar muayene edilir.

Mart 1 2021 itibarı ile sonra muayene kuruluşuna yapılacak müracaatların hiçbir şekilde işleme alınması MÜMKÜN DEĞİLDİR.Isı sayacı başına muayene ve damgalama ücreti yeniden değerleme oranı artışı ile 81.1 TL (KDV hariç) olacaktır- Söküm/Takım vb. maliyetler bu ücrete dahil değildir.​

Örnek : 2016 yılı üretimi olan bir sayacın, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 de dahil olmak üzere 5 yıllık damga geçerlilik süresi vardır. 2021 yılı başında bu sayaç için periyodik muayene başvurusu yapılması gerekir, 2021 yılı sonuna kadar sayacın muayene işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Başvuru zamanını kaçırmış ısı sayaçları damga süresi geçmiş ölçü aleti olarak değerlendirilir ve 7037 ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU madde 15 c bendi kapsamında para cezası verilir (500-10.000 TL) ve ısı sayaçlarına el konulur.

*c) (Değişik:14/2/2019-7164/25 md.) Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş ölçü aletini kullanan kişiye, ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre beşyüz Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

30 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazet Sayı: 31350 Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 2021 yılında damga süresi dolmuş ısı sayaçlarının da periyodik muayenesinin önü açılmıştır. Bu değişiklik ile 2016 yılı ve öncesinde üretilen bütün ısı sayaçlarının periyodik veya stok muayenelerinin yetkili servislerde yaptırılması zorunludur.

Ancak bina yönetim kurulunun veya bina yöneticisinin veya bina sahibinin veya ısı dağıtım ve satış şirketinin periyodik muayene müracaatı yapmış olmasına rağmen bağımsız bölüm kullanıcısının sayacı muayene yaptırmak istememesi veya engel olması halinde bu durumun müracaatı yapan kişi tarafından bağımsız iki kişinin de imza ettiği bir tutanakla belgelenmesi durumunda cezai işlem, direkt olarak bağımsız bölüm kullanıcısına uygulanır.

 

29 Haziran 2016 - ÖLÇÜ ALETLERİ YÖNETMELİĞİ(2014/32/AB) BİRİNCİ BÖLÜM

27 Şubat 2019 - ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

14 Aralık 2019 - ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

26 Aralık 2019 - ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

29 Haziran 2016 - ÖLÇÜ ALETLERİ YÖNETMELİĞİ(2014/32/AB) BİRİNCİ BÖLÜM

27 Şubat 2019 - ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

14 Aralık 2019 - ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

26 Aralık 2019 - ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30 Aralık 2020 - ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

24 Aralık 2020 - ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMAÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINADAİR YÖNETMELİK​

 

 

Başvuru Dilekçeleri Talep Formu