0216 510 77 70 / 71

Qlab Laboratuvar

Tesisimiz alt yapısında kullanılan etalon ve doğrulama ekipmanları için kullanılan standart ve öneriler listesi;

 • ITS-90 International Temperature Scale of 1990
 • IAPWS-IF 97 Revised Release on the IAPWS Industrial Formulation 1997 for the Thermodynamic Properties of Water and Steam August 2007
 • ISO 4185:1980 Measurement of liquid flow in closed conduits — Weighing method
 • CSN EN 13757-1,2,3 - Communication systems for meters
 • TSE - TS EN 45501 Metrological aspects of non-automatic weighing instruments
 • EN 14154-3:2005+A2:2011 Water meters - Part 3: Test methods and equipment

 

Muayene işlemlerinde kullanılan referans standartların listesi;

 • OIML R-49:1-2-3 Watermeters
 • EN 14154-3 1,2,3,4 Watermeters
 • OIML R 75:1,2,3 Heatmeters
 • EN1434:1-5 2015 1,2,3,4,5,6 Heatmeters

 

Tesisimiz yönetimi ve koşullandırılması ile ilgili uyulan standartların listesi;

 • OIML D 11 : 2013 GENERAL REQUIREMENTS FOR MEASURING INSTRUMENTS - ENVIRONMENTAL CONDITIONS
 • TS EN ISO IEC 17020  Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar

Proseslerimiz, standartlarına uygundur ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 2018 yılında denetlenmiş olup uygunluk raporu verilmiştir.  Kuruluşumuz 2019 yılında TÜRKAK tarafından TS EN ISO IEC 17020 kapsamında akredite edilmiştir.

Periyodik Muayene Başvurusu Nasıl Yapılır
Şikayet Muayene Dilekçesi Talep Formu