0216 510 77 70 / 71

Muayene Öncesi Keşif

Konutlarda, toplu konutlarda veya ilgili yaşam alanları ve tesislerde yapılan incelemeler sırasında ısı sayaçları ve bulundukları tesisatın yapısına dair bilgiler toplanır.

  • Isı Sayacı Marka ve Model Özellikleri
  • Isı sayaç yerleri (daire içi/dışı) ve adedi
  • Bağlantı çapı ve akış sensörü uzunluğu
  • Kesme vanalarının fonksiyon kontrolleri
  • Adresleme ve Haberleşme bağlantılarının kontrolü

 

Isı Sayacı Marka ve Model Özellikleri

Muayene işlemlerinin standartlara uygun yapılabilmesi için üreticilerden gerekli test protokollerinin temin edilmesi gereklidir. Kuruluşumuz bu kapsamda yurtdışına seyahatler düzenleyerek ısı sayacı muayenesi, bakımı, tamiri ve ayarı ile ilgili hususlarda eğitimlere katılmaktadır. Marka model bilgilerinin keşif ve inceleme sırasında alınması muayeneye tabi olacak ısı sayaçlarına verilebilecek hizmetlerin müşterimize sunumu için gerek arz etmektedir.

Isı sayaç yerleri (daire içi/dışı) ve adedi

Montaj ve Demontaj işlemleri için yapılacak ücretlendirmeyi etkilemektedir. Daire içi olan projelerde 7/24 hizmet verebilecek bir ekip planlaması yapılmalıdır. Bunun yanında muayene faaliyetleri ile ilgili ücretlendirme ilgili yönetmeliğe uygun olarak adetler göz önüne alınarak yapılmaktadır.

Bağlantı çapı ve akış sensörü uzunluğu

Montaj ve Demontaj işlemleri sırasında kullanılacak ara boru parçanın seçimi için bağlantı çapı ve ısı sayaçlarına ait boyut bilgileri önem arz etmektedir. Muayene faaliyetleri sırasında ısınma, soğutma veya sıcak su temini konusunda bir aksama yaşanmamaktadır.

Kesme vanalarının fonksiyon kontrolleri

Kesme vanaları ısı sayacının muayene faaliyetlerine gönderimi için demontaj işlemleri sırasında hattaki su akışının durdurulması için kullanılmalıdır. Tesisatın bu bölümünde bulunan vanaların işlevsellikleri önemlidir, aksi halde tesisattan ısı sayaçlarının sökümü için farklı yöntemler kullanılmalıdır, örnek tesisat suyunun komple boşaltılması vb. işlemler.

Adresleme ve Haberleşme bağlantılarının kontrolü

Yeni teknolojilerin sayaç sektöründe de uygulanabilirliklerinin artması sonucu uzaktan okuma sistemlerinin kullanımı yoğunlaşmıştır. Isı sayaçlarının muayene işlemleri sonrası montajlarının yapıldıkları sırada haberleşme bağlantılarına ait kontroller tam olarak yapılmalıdır. Oluşabilecek bir kısa devre; sızıntı veya hatalı bağlantı gibi sebeplerden dolayı sistemde bulunan bütün ısı sayaçlarına ait verinin uzaktan okunmasına engel teşkil etmektedir.

Isı sayaçlarının bulunduğu konutlarda, toplu konutlarda veya ilgili yaşam alanları ve tesislerde yapılan incelemelerin sonuçlanması ile montaj ve de-montaj işlemleri için teklif hazırlanmaktadır. De-montaj ve montaj işlemlerinin ücretlendirilmesi muayene işlemlerinden ayrı yapılmaktadır.

Periyodik Muayene Başvurusu Nasıl Yapılır
Şikayet Muayene Dilekçesi Talep Formu