0216 510 77 70 / 71

Isı Sayacı Şikayet Muayenesi

Kullanım sıcak suyu ve/veya ısınma giderlerinizin doğru ölçümlenmediğini düşünüyorsanız, şikayet muayenesi yaptırarak ısı sayacınızın ISI SAYACI MUAYENE YÖNETMELİĞİ Ek-1 de belirtilen hata sınır toleransları içerisinde çalışıp çalışmadığını kontrol ettirebilirsiniz.

Merkezi ısıtmalı binalarda ısınma ve/veya kullanım sıcak suyu tüketimi ölçümünde ısı sayacının kullanımı durumunda faturalandırma ısı sayaçları tarafından hesaplanan tüketimlere göre merkezi ısınma sisteminin yakıt giderlerini karşılamak maksadı ile paylaştırılır. Bu sebeple yanlış ölçüm yapan bir ısı sayacı adaletsiz bir paylaşıma sebebiyet verebilmektedir. Bina da ölçüm doğruluğundan şüphe duyulan ısı sayaçları için şikayet muayenesi talebinde bulunabilirsiniz. Bu talepler ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerine iletilerek, ısı sayacının laboratuvarımıza ulaşmasına müteakip 15 gün içerisinde muayene edilerek raporları kullanıcı ve il müdürlüklerine iletilir. Isı sayacının muayeneden geçmemesi durumunda tamir opsiyonu değerlendirilir, bu işlemin uygulanamaması durumunda ısı sayacının değişimi yapılmalıdır.

Muayeneden kalan ısı sayaçlarına (üreticisi partner ise QLAB ile) ayar ve tamir işlemi opsiyonu sunulabilmektedir, başvuru sırasında bu bilgiyi edinebilirsiniz.

Şikayet Muayenesi yaptırmak için izlenecek adımlar;

Kullanıcı veya diğer bir kimsenin (komşu vb.) yazılı müracaatı üzerine yapılan muayenedir.

Sayacın şikâyet muayene müracaatı, yazılı olarak servislere (QLAB) yapılır. Müracaat dilekçesinde; müracaatı yapanın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, iletişim bilgileri ile birlikte şikâyete konu sayacın kullanıldığı yerin adres bilgileri bulunur.

Muayene sonucunda; sayacın sınıfını, markasını, tipini, seri numarasını, üretim yılını, kullanıldığı yerin adresini, müracaat sahibinin adı soyadı ve iletişim bilgilerini içeren ve sayacın muayene sonucunu gösteren üç nüsha rapor düzenlenerek, muayeneyi yapan teknik personel ve/veya servis yetkilisi tarafından imzalanır. Raporun bir nüshası müracaat sahibine, bir nüshası il müdürlüğüne gönderilir, bir nüshası da QLAB’ta muhafaza edilir.

Müracaatın kullanıcı tarafından yapılması durumunda; sayacın doğru veya hatalı çıkmasına bakılmaksızın muayene giderleri kendisine aittir.

Müracaatın kullanıcı dışında diğer bir kimse tarafından yapılması durumunda;

a) Yapılan muayene sonucunda, sayacın doğru çalıştığının tespit edilmesi halinde muayene giderleri müracaat sahibine aittir.

b) Sayacın hatalı çalıştığının tespit edilmesi halinde ise bu ücretler kullanıcıya aittir. Muayene sonucunda sayacın tamir, bakım, ayar gibi işlemlere tabi tutulması veya değişmesi gerekirse bu masraflar yine kullanıcı tarafından karşılanır.

Periyodik Muayene Başvurusu Nasıl Yapılır
Şikayet Muayene Dilekçesi Talep Formu