0216 510 77 70 / 71

Isı Sayacı Demontaj - Montaj Servisleri

Bu servis muayeneye tabii olacak ısı sayaçlarının adreslerinden teslim alınması ve muayene işlemi sonrasında adreslerine teslim edilmesi servisidir.

Özellikle ısı sayaçlarının adetlerinin yüksek olduğu projelerde, karışıklıkların yaşanmaması adına titizlikle yürüttüğümüz prosedürler mevcuttur. Isı sayaçlarının de-montajı(söküm işlemi) tamamlandıktan ve muayene işlemleri gerçekleştirildikten sonra, ısı sayacının sahibine montajının gerçekleştirilebilmesi için takip edilebilirlik önem arz etmektedir.

Demontaj sırasında uygulanacak işlemler,

Sayacın bulunduğu tesisatta kesme vanaları ile tüm su akışı durdurulur.

Sayaç mbus otomasyonu ile bağlantısı kesilir ve kesilen bağlantı izole edilerek mbus sisteminde kısa devre oluşması engellenir.

Sayaca ait mekanik kontroller yapılır, sıcaklık sensörleri ve damga kontrolü, bir uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda cihaz sahibine bildirilir. Ayrıca elektronik olarak ısı sayacı ekranı üzerinden herhangi bir hata uyarısı olması durumunda hata tespit edilerek muayene işlemi üzerinde bir etkisi olup olmayacağı değerlendirilir.

Tesisattan sökülen ısı sayaçlarının yerleri körlenerek tesisat sisteminde akış yeniden sağlanır. Tesisattan ayrılan sayaçların akış sensörleri ve sıcaklık sensörleri koruma altına alınarak laboratuvara getirilmek üzere istiflenmektedir.

Sayaç istiflenirken montaj listesine kutuya yerleştirilme sırasına göre blok-daire, sayaç seri no, kutu no bilgilerini yazılarak takip edilebilirlik sağlanır.

Muayene işlemleri tamamlanmış ve damgalanmış olan ısı sayaçları,

Aynı kutu ile montaj yerine getirilerek montaj işlemi gerçekleştirilir. Bütün montaj işlemleri tamamlandıktan sonra M-bus hattının kontrolü gerçekleştiril ve ısı sayaçlarının teslimatı tamamlanmış olur.

Periyodik Muayene Başvurusu Nasıl Yapılır
Şikayet Muayene Dilekçesi Talep Formu