0216 510 77 70 / 71

Isı Sayacı Bakım, Pil Değişimi, Tami̇r ve Ayarı

Isı Sayacı uzun yıllar kullanım neticesinde kireçlenme ve tortu birikmesi problemleri ile karşılaşmaktadır. Akış sensörlerinde biriken tortu ve kireç kalıntıları ölçüm için oluşturulan ultrasonik ses sinyallerinin genlik değerini düşürerek hatalı ölçümlere sebebiyet vermektedir.

Isı sayacı sensör temizliğinde kullanılan methodlar, kimyasal ve mekanik olarak farklılık göstermektedir. Taşlama, sitrik asit veya benzeri çözücü zayıf asitler ile temizlik işlemi uygulanabilmektedir. Seçilen method ısı sayacının marka ve modeline göre değişiklik göstermektedir. Bu işlem ile amaçlanan ısı sayacının sinyal genlik değerini istenen seviyelere geri getirmek ve genellikle düşük debi(akış miktarı) değerlerinde oluşan hataların önüne geçmektedir. Bahsi geçen birikintiler ısı sayacında bulunan iki ultrasonik sensöre aynı etkiyi göstermediği için sinyal seviyelerinde oluşan farklar ısı sayacının ölçüm doğrulunu etkilemektedir.

Isı Sayacı Kalibrasyon(Ayar) İşlemi

Komple Enerji Muayenesi işlemi neticesinde EN-1434 ve Isı sayacı muayene yönetmeliği kapsamında belirlenen maksimum izinverilebilir hata sınırları içerisinde çalışmayan ısı sayaçları muayeneden geçemez.

Bu hataların oluşmasında 2 faktör rol oynayabilmektedir. Bu farktörler termal enerji ölçümü için gerekli olan sıcaklık değerlerinin alındığı sıcaklık sensörleri veya hacim değerini sağlayan akış sensörü olmaktadır.

Muayeneden kalan ısı sayaçlarına kalibrasyon işlemi uygulanması ısı sayacının üreticisinin bu erişimi kuruluşumuza açması sonucu sağlanabilen bir hizmettir.

Kalibrasyon hizmeti verilebilen ısı sayaçları (örn. Landis+Gyr) için öncelikle akış sensörü testi yapılarak hacim değerindeki hata değerleri belirlenir, ve bu değerler neticesinde kalibrasyon işlemi yapılarak ısı sayacına kalibrasyon eğrisi birtakım hesaplamalar neticesinde bulunan yeni değerlerin girilmesi neticesinde tamamlanır.

Isı sayacı akış sensörünün doğru çalışması neticesinde sıcaklık sensörlerine kalibrasyon işlemi uygulanmaktadır. Bu işlemde referans sıcaklık sensörleri ile ısı sayacının ölçümünü yaptığı sıcaklık değerlerine düzeltme katsayıları hesaplanarak girilir.

Kalibrsayon işlemlerinin tamamlanması neticesinde tekrar muayene işlemi yapılır. Muayene işlemi neticesinde maksimum izinverilebilir hata sınırları içerisinde çalışan ısı sayaçları damgalanarak muayene işleminden geçer.

Isı Sayacı Pil Değişimi

Isı sayacı düşük akım tüketimlerine uygun uzun yıllar çalışabilen LiSOCl2 kimyasal içeriğine sahip özel piller ile çalışmaktadır. Isı sayacı pil değişimi elektrostatik koruma altında ısı sayacı yetkili servislerince yapılmalıdır, bunun sebebi ısı sayacı pil değişiminde ısı sayacının damga ve mühürlerine müdahale etmek gerekmektedir. Muayene işleminden geçen ısı sayacının içersinde bulunan pile göre bir muayene periyodu daha çalışması için gerektiği takdirde pil değişimi yapılması önerilmektedir. Isı sayacı içerisinde bulunan pil özelliklerine göre ısı sayacının ön yüzünde kaç yıl cihazın pil ömrü olduğu bilgisi verilmektedir. Üretim yılına göre pil ömrüne bakılarak pil değişimi önerisi kuruluşumuzca verilmektedir.

 

 

 

Periyodik Muayene Başvurusu Nasıl Yapılır
Şikayet Muayene Dilekçesi Talep Formu